Каква е социална роля, дайте конкретни примери

Фондация Уикимедия. 2010.

Вижте каква е „Социалната роля“ в други речници:

СОЦИАЛНА РОЛЯ е нормативно одобрен, относително стабилен модел на поведение (включително действия, мисли и чувства), възпроизведен от индивид в зависимост от социалния статус или положение в обществото. Понятието "роля" беше въведено независимо един от друг...... Най-новият философски речник

Социалната роля е стереотипен модел на човешко поведение, обективно зададен от социалната позиция на индивида в системата на социалните или личните отношения. Ролята се определя от: име; позицията на индивида; функцията, изпълнявана в системата на социалните отношения; и...... Речник на бизнес условия

социална роля - socialinis vaidmuo statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus elgesio būdų visuma, būdinga kuriai nors veiklos sričiai. Visuomeninis individualo statusas (užimama vieta, pareigos ir atsakomybė) sukelia lūkestį, kad vaidmuo bus atliktas pagal …… Enciklopedinis edukologijos žodynas

социална роля - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Laikymasis normų, nustatančių, kaip turi elgtis tam tikros socialinės padėties žmogus. atitikmenys: англ. режим на социална роля vok. soziale Rolle, f рус. роля; социална роля... Sporto terminų žodynas

социална роля - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinio elgesio modelis, tam tikras elgesio pavyzdys, kurio tikimasi iš atitinkamą socialinę padėtį užimančio žmogaus. atitikmenys: англ. режим на социална роля vok. soziale...... Sporto terminų žodynas

Социална роля - (виж Социална роля)... Човешката екология

Социална роля - Обикновено одобрен от обществото начин на поведение, очакван от всеки, който заема дадена социална позиция. Социалните роли, характерни за дадено общество, се асимилират от човек в процеса на неговата социализация. S.R. пряко свързани с...... Речник на социолингвистичните термини

СОЦИАЛНА РОЛЯ - Вижте ролята... Обяснителен речник на психологията

СОЦИАЛНА РОЛЯ е нормативно одобрен, относително стабилен модел на поведение (включително действия, мисли и чувства), възпроизведен от индивид в зависимост от социалния статус или положение в обществото. Концепцията на Р. е въведена независимо един от друг...... Социология: Енциклопедия

СОЦИАЛНА РОЛЯ - има функция, нормативно одобрен начин на поведение, очакван от всички, които заемат определена позиция; ролята трябва да се разбира в две сетива: като позицията, заемана от човек в група. и като конкретно изпълнение на тази разпоредба. (Н. Д....... Речник за кариерно ориентиране и психологическа подкрепа

Електронен бележник на Мария Шестакова

Събота, 13 февруари 2016 г..

Социални статуси и роли

 1. Постигнат социален статус - придобити от усилията на индивида (образование, професия, материални богатства, бизнес връзки и др.). Обществото се счита за по-демократично и цивилизовано, толкова по-общи са постигнатите статуси и по-голямата роля, която играят в обществения живот..
 1. Предписан социален статус - получени независимо от волята на субекта, най-често при раждане (например националност, място на раждане, социален произход и т.н.).
 2. Смесеният статус има характеристиките на предписани и постижими статуси (човек, който е станал инвалид, титлата академик, олимпийски шампион и т.н.).
 1. Социален статус - позицията на индивида в мащаба на цялото общество или на голяма социална група.
 2. Личен статус - позицията на индивида в малка социална група, която зависи от личните качества, от субективното отношение на близките хора.
Социалното и личното състояние може да не съвпадат.
 1. Основно състояние определя основното в живота на човек (най-често това е статус, свързан с основното място на работа и семейството, например добър семеен човек и незаменим работник).
 2. епизодичен (незначителни) социални състояния засягат детайлите на поведението на човек (например - пешеходец, пътник, минувач, пациент, участник в демонстрация или стачка, читател, слушател, телевизионен зрител и т.н.).
 • реалната полезност на онези социални функции, които човек изпълнява;
 • ценностната система, характерна за дадено общество.

Социална роля - набор от изисквания, налагани от обществото на лицата, заемащи определени социални позиции.

Пример: статусът на учител предполага специфичен набор от действия (провеждане на уроци, проверка на тетрадки, среща с родители на ученици), определен начин на общуване с ученици, колеги (сдържаност, такт), доста строг стил на обличане.

Социалната роля на човек - какви са

Мъдреците от Изтока казват, че човешкото съществуване е предопределено от съдбата. Сомерсет Могъм сравнява живота с театър, където всеки има предварително определена социална роля, но не всеки го играе като на бис.

Каква е вашата роля в обществото

Още от първите минути на раждане човек вече е подготвен за място в обществото. Как расте бебето се влияе от околната среда. Някои хора напълно се подчиняват на нормите на своя свят. Други - чрез поведение влизат в антагонизъм с него. Нито един индивид не остава извън системата.

Определение в психологията

Всички сфери на човешкия живот се изучават от социалната наука. Темата за това какво е социална роля не остана незабелязана и от психолозите. Те са тези, които се интересуват най-много от поведенческите мотиви на хората, оценявайки как действията се вписват в приетите норми.

Всяко общество в процеса на развитие развива свои собствени статуси и модели на поведение. Тези 2 понятия са взаимно свързани - второто се определя въз основа на първото. Следователно социалните роли на човек в робската система са коренно различни от тези, разработени в капиталистическия свят или проявени в общество с демократични основи..

Допълнителна информация. Ролята в обществото е вид модел на поведение, който човек трябва да следва. Стандартите се определят от околната среда и възпитанието, тези фактори могат да се различават от нормите в глобален мащаб.

Характеристика на социалните роли

Светът е толкова разнообразен, че не е достатъчно да играеш само една роля. Във всяко от образите подчинението на човек на общи модели ще се различава. За да се разбере същността на поведенческите модели, те трябва да бъдат разложени на аспекти.

Компоненти на социална роля

аспектХарактеристика
мащабЕдин човек играе няколко роли едновременно и те се определят от междуличностни отношения
Начин на получаванеИма 2 от тях: роля, предопределена от пол, възраст и т.н., и придобита в процеса на живот (професия, образование)
оформяванеВзаимоотношенията между индивидите в обществото могат да бъдат строго формални или неформални, както и да комбинират двата аспекта.
мотивиранеИма цели и мотиви, които принуждават човек да извърши определени действия

Разнообразие от социални роли

Ролята трябва да съответства на нормите на социалните институции, личните и социалните отношения. Тя е безлична, не подхожда на всеки конкретен човек. В различните етапи от живота на индивида неговите роли са различни. С развитието на обществото това означава, че поведенческите модели се коригират..

Стойността на социалната роля в човешкия живот

Нереалистично е да съществува извън обществото. За да се присъедините към него, трябва да спазвате установените стандарти. Хората са обучени за модели на поведение от детството. С възрастта ролите се променят (бебето се превърна в ученик, после в ученик и т.н.). На всеки етап трябва да се адаптирате към нов статус, да влизате в различна роля.

Успоредно с това има нужда от овладяване на други изображения. В началото индивидът е просто нечий син и внук. Тогава той се нарича младоженеца, по-късно съпругът и бащата..

На всеки етап се добавят други към лични (неформални) отношения. Детето посещава детска градина, училище, ходи на колеж или ходи на работа. Всяка от тези групи има своя йерархия и определени норми на поведение, спазването на които се очаква от нея..

Колкото по-голям е репертоарът на ролите, толкова по-лесно е човек да се адаптира към живота. Първо трябва да се успокоите с изобилието от изображения, което не всеки успява. Динамичният преход от една възрастова група в друга е важен. В противен случай при изпълнение на роли ще възникнат конфликтни ситуации..

Необходимо е също така да се научим как бързо да се адаптираме в паралелни клетки на обществото. В крайна сметка моделът на поведение, разработен в семейството, не винаги съответства правилно на нормите, определени от училищните правила, трудовия статус.

Забележка! Ако човек се стреми да достигне определени висоти в живота, ще трябва да овладее нови отговорности. Това е добре - разнообразието от образи прави индивида силно развит и увеличава шансовете за реализиране на мотивациите му..

Как са свързани социалният статус и социалната роля

Двама души са достатъчни, за да създадат йерархия. Група хора вече е клетка, в която всеки трябва да играе роля. Разнообразието от групировки е социална система, в която са важни не само междуличностните отношения, но и способността на едни да водят, други да се подчиняват.

Всяко общество е пирамида, където на всяка стъпка е определен определен ранг (нисък, среден, висок). Те съставляват йерархията, на която са подчинени групите. Но дори в отделен слой има класиране, което определя мястото на всеки член на общността..

Състояние - мотивация за действие

Социалните роли и статуси са свързани. Именно положението на човек в обществото тълкува нормите на неговото поведение и предопределя отношенията с другите. С други думи, „това, което е позволено на Юпитер, не е позволено на Бика“.

В ролевите игри не всичко е толкова просто - човек едновременно притежава няколко статуса. Тяхната съвкупност се подразделя на:

 • свързани;
 • пола;
 • политически;
 • икономически;
 • религиозна;
 • професионален.

Наред с постоянните и основните статуси съществуват временни и епизодични. Във всеки ранг индивидът има съответна роля. Той не винаги заема доминиращото място в йерархията. Следващият пример може да бъде цитиран като потвърждение. Любимият баща на семейството, който има авторитет в кръга на роднините, е незабележим „сив зъб“ на работното си място.

Важно! Несъответствието между статусите в различни сфери на дейност на един човек води до противоречия във всички йерархии, като пречи на индивида да изпълнява добре своята роля.

Като цяло всички статуси предопределят характеристиките на социалните отношения. Класовете дават определени привилегии и права, посочват редица отговорности. Те диктуват модела на поведение. Следователно социалната роля може да бъде представена като статутна функция, осъществявана в рамките на определено общество.

Видове социални роли

Всички роли в обществото са предопределени от статусите и са безлични. Всеки човек може да "пробва" всяко изображение. Струва си да влезе в ролята, той започва да се подчинява на определен план на поведение, като надарява образа с лични характеристики.

Следователно няма сто процента идентично изпълнение на роли, както на сцената, така и в живота. Толкова разнообразни по видове и социални образи.

Роли в обществото

ВидовеХарактеристика:
ИндивидуаленТе са безлични и определят статутните дейности на всички нива на живота. Разделени на категории:
• професионална дейност;
• демографска роля (йерархия в семейството);
• социално-сексуална (разделение на мъже и жени).
Всяка роля има модели на поведение, определени от културата и установени от обществото
МеждуличностниОпределя се във взаимоотношенията на хората. Те са оцветени в емоционални тонове и принадлежат на конкретни личности. Обикновено индивиди с ярък характер заемат водещи позиции, а „сивите мишки“ често стават развратници

Междуличностните роли не са толкова предопределени от живота, колкото наложени, фиксирани от хората от околната среда. Разчитайки на собствените си чувства и емоции във връзка с конкретен човек, хората го надаряват с определени характеристики (приятелски или егоистични, хвалебствени или страхливци, лъжци или любители на истината).

Нови социални роли на младежта

Колкото по-дълго съществува група от хора, които се подчиняват на определени стандарти, толкова по-трудно е да се променят поведенческите стереотипи. Не е лесно да се разделиш с господстващи статуси. Но „всичко в света тече, всичко се променя в него“. Това често води до проблема с бащите и децата..

Терминът "младост" променя възрастовия диапазон от ера в епоха. Преди няколко века детският период беше кратък - те навлязоха в зряла възраст на 16 години, с всички произтичащи от това отговорности. Съвременните момчета и момичета в тази възраст все още се считат за тийнейджъри.

Социологията придава статут на младежта на тези над 18 и до 25 (понякога 30). Психологията уверява, че няма възрастова граница за определяне на младежкото съзнание. Можете да гледате на живота със зрялост дори на 16, а на 35 можете да останете инфантилен индивид, напълно зависим от родителите си..

Във всеки случай, от 18-годишна възраст, всеки гражданин на страната, според Конституцията, има право да променя ролята на "дете" на "възрастен". Това определя неговото положение в обществото, дава нови права и предоставя по-широк спектър от възможности.

Като резултат - усещане за тяхната важност в този свят. До края на 19 век. за младите хора всички решения се вземат от родители (настойници): кой да работи, за кого да се ожени. Обучението не беше достъпно за всички. В наши дни момчетата и момичетата в повечето случаи правят собствен избор на концепция, опитвайки се върху една или друга роля на обществото.

За някои възрастността започва късно. Бракът се отлага за неопределено време: след завършване на висши учебни заведения и придобиване на професия. Някой изобщо не се стреми да създаде семейство и се задоволява с отворена връзка. Това поведение добре се вписва в моралните рамки на съвременното общество..

Социалната роля на гражданина, примери от живота

Светът създава модели на поведение, но те не са твърди. Хората имат право съзнателно да избират ролите си и да ги следват за момента. Ако желаете, можете да промените основния си статус на който и да е от етапите.

Социален статус на гражданин

Забележка! Ако живеете според ясно програмиран алгоритъм и дори противно на вътрешното „Аз“, съществуването ще се превърне в страдание, в преодоляване на което можете да се загубите като личност.

Например обществото възлага ролята на защитник на Отечеството на млади мъже, които са достигнали възрастова възраст, предопределяйки ги за краткосрочна военна служба. Един конкретен човек, отгледан в семейство с пацифистки погледи към живота, се опитва да избегне тази отговорност. Но това не му пречи да изпълнява други роли: син, съпруг, добър работник и т.н..

Предполагайки изпълнението на много функции в различни групи, индивидът не доминира навсякъде. Висококвалифицирана жена е лидер в производството. Ръководството на фабриката се вслушва в нейното мнение. Пристигайки вкъщи, тя е безличен елемент от семейството, където свекървата управлява всичко..

Статусните роли могат да бъдат третирани по различни начини. Ако човек е надарен със сила, той му се наслаждава максимално. Нещо повече, поведението му в една социална група не винаги е в съответствие с поведението в друга. Като ръководител на отдел в един от изследователските институти, гражданинът К. се радва на уважението и любовта на своите колеги. Сред приятелите си той се смята за „душата на компанията“. Но вкъщи той е истински тиранин, от когото жена му и децата му се страхуват.

Всяка роля има своя собствена маска

Имало едно срамно чувство за едно момиче и семейството й. Съвременното общество е по-лоялно към такива личности. Можем да кажем, че статусът на „самотна майка“ вече стана обичайно всеки ден. Сега нито млад студент, нито по-възрастна жена инженер (счетоводител, учител и т.н.) не се срамуват да играят тази роля..

Въпреки факта, че поведенческите модели се създават от социални статуси, хората имат право да играят своята роля, както сметнат за добре. Това е гаранцията за хармонията на света и смисъла на съществуването.

Социална роля: примери и класификация

Понятието за социална роля е тясно свързано с функцията, която човек изпълнява в обществото, с неговите права и задължения към другите. През целия период на своето съществуване социалната наука е обогатена с няколко определения. Някои свързват това понятие със социалния статус, което го доближава до статуса. Други предполагат, че това е очаквано поведение.

Ролеви примери

Нека дадем примери за социални роли, така че ще бъде по-лесно да се разбере за какво точно се говори. Да речем, че има училище. Кой е в него? Учител, студенти, директор. В обществен смисъл учителят трябва добре да знае предмета си, да може да го обясни, да се подготви за всеки урок, да бъде взискателен. Той има определени задачи и той изпълнява функцията си. А социалният статус и социалната роля на индивида зависи от това колко добре го прави..

В същото време учителят може да бъде по-взискателен, суров или нежен, добронамерен. Някои се ограничават изключително в преподаването на своя предмет, докато други започват да участват по-активно в живота на отделенията си. Някой приема подаръци от родителите си, други - абсолютно не. Всичко това са нюанси на една и съща роля.

Какво е включено в понятието социална роля?

Социалните роли са от съществено значение за обществото, защото ни позволяват да взаимодействаме с голям брой хора, без да получаваме огромно количество информация за това кои са те. Когато видим лекар, пощальон, полицай пред нас, имаме определени очаквания. И когато те се оправдават, това насърчава реда.

В същото време един и същ човек може да има голям брой различни роли: в семейството - баща, съпруг, в приятелска компания - риза, на работа - ръководител на отдела за сигурност и т.н. Освен това, колкото повече човек има възможност да превключва, животът му е по-богат и разнообразен.

Разнообразието от социални роли в юношеството е особено забележимо, когато човек се опитва да разбере какво му е близко. Той може да разбере за дълго време как са свързани помежду си, със статут, престиж, с реакцията на обществото, със семейния комфорт и пр. Тъй като тийнейджърът развива по-зряло и отчетливо осъзнаване на това, от което се нуждае той започва да расте.

И в същото време в юношеството има преход от една роля в друга. И в определен интервал сякаш замръзва по ръба. Тийнейджър успява да излезе от състоянието на дете, но все още не напълно да влезе в живота на възрастен. Което често се приема доста негативно.

Теория на социалните роли

Известен изследовател в социологията, американецът Мертън беше първият, който обърна внимание на факта, че всеки социален статус предполага не една, а цял набор от социални роли. Това бе в основата на съответната теория..

Сега в науката такъв набор се нарича ролеви комплект. Смята се, че колкото по-богат е той, толкова по-добре за реализацията на самия човек. Но ако този има малък брой роли или само една, тогава в случая говорим за патология. Или поне за силна изолация от обществото.

По какво се различава набор от роли от много роли? Фактът, че първият се отнася само до един социален статус. Но вторият е по-фрагментиран. Като цяло социологическите фокус групи все още провеждат изследвания по темата как промяната в една позиция се отразява на състоянието в семейството, колко, защо.

Сега учените активно проверяват дали следните преценки са правилни: социалната роля на мъж на работното място по никакъв начин не се отразява на положението му в семейството. Както може би се досещате, получените отговори също са внимателно анализирани, за да се разберат причините..

Видове социални роли

И така, какви социални роли има като цяло? Има разделение, свързано с гледните точки. Това е очакваната роля, тоест това, към което човек е настроен в семейството, на работното място и пр. Вторият тип е субективната социална роля на индивида. Грубо казано, какво всеки очаква от себе си, вътрешни нагласи. И накрая, изиграната роля, характерна за случилото се.

Въпреки това класификацията на социалните роли не се ограничава до това. Те се делят на предписани (жена, дъщеря, рускиня) и постижими (студент, юрист, професор). Съществуват и видове социални формални и неформални роли. В първия случай всичко е строго регламентирано: военен човек, длъжностно лице, съдия. Във втория - душата на компанията, вълк самотен, най-добрият приятел - много неизказан и често възниква спонтанно.

Трябва да се има предвид, че всяка роля се влияе от социалното отношение и как носителят разбира задачите, които му са възложени. Продавач във Великобритания и Иран на пазара са две големи разлики.

Концепцията за социална роля в развитието

Имайте предвид, че днес нещата се променят доста активно. По този начин социалната роля на жените в съвременното общество в семейството, на работното място и т.н. стана напълно различна в сравнение с преди 100 години. И същото важи за мъжете, юношите, представителите на различни групи. Това, което днес се смята за позволено поведение, преди няколко десетилетия може сериозно да обиди другите.

Защо да проследявате тази динамика? За да разберем в какъв свят живеем, къде отиваме, какви видове социални роли ще трябва да се справим в бъдеще. Учените вече събират мнения, например дали следните преценки са правилни: бракът като институция е надживял своето, децата не могат да бъдат физически наказвани, животните имат право на наказателна защита от насилие.

Какво показват тези тенденции? Анализирайки мнението на мнозина, можете да видите нуждите на обществото. И да разберем къде точно ще стигнем, защото съществуващото социално търсене рано или късно ще бъде удовлетворено. В момента социалните учени заявяват за нарастващото значение на закона в живота на мнозинството.

Например много младоженци, попълвайки въпросник дали следните решения са правилни, сочат, че наистина са подписали брачен договор. Това, което изглеждаше като шокираща подробност от света на олигарсите преди 15 години, сега засегна средната класа..

Разновидности на социалните статуси

Тъй като въпросът за социалната роля е тясно свързан със статута, е необходимо да се разбере поне накратко това понятие. И правилни ли са следните преценки: ролята и статутът са същите или много близки понятия? Както ще можете да видите скоро, ние говорим за различни понятия.

И така, те смятат за личен статус, този, който човек получава в основната група, и социален, той го придобива по-късно, постигайки нещо с ума, поведението, работата си. Социолозите определят и основния, основен статус, с който много хора се асоциират на първо място, и временно, второстепенно. Те възникват за кратко време ad hoc.

Трябва да се отбележи, че ролите и статусите в обществото не са равни една на друга. Има определена йерархия поради системата от ценности и значението на собственика на този или онзи статус, колко е важен за обществото, колко и какво може да повлияе.

Всичко това пряко засяга въпроса за престижа. И колкото по-важен е този или онзи статус, толкова по-трудно се опитва човек, когато изпълнява определена роля, като правило.

Примери за социални статуси и роли

Примери за социалния статус на човек

В съвременния свят социалният статус е положението на човек, което той заема в определена група и като цяло в рамките на обществото. Тази длъжност е в състояние да му даде определени права, задължения, за изпълнението или неизпълнението на които той във всеки случай ще бъде отговорен.

Един човек може да има няколко социални статуса. В същото време той може да бъде син, ученик, внук, брат, член на спортен или развлекателен кръг, както и гражданин на своята държава. Всичко зависи единствено от това в каква социална група се намира индивидът и какви социални очаквания представят членовете на тази група пред него..

Трябва да се отбележи, че очакванията отразяват социалната роля на индивида. Когато човек притежава статут, хората около него го идентифицират съответно: ако предложенията на човек съвпадат с очакванията на обществото, тогава това говори за хармонична личност. Ако очакванията надвишават възможностите на статуса на индивида, тогава това говори за така наречения ролеви конфликт на личността. Доста е трудно да се справите сами с него, така че индивидът се нуждае от помощ от специалисти..

Завършени работи по подобна тема

В същото време трябва да се подчертае, че обхватът на социалните статуси е доста обширен. Има статуси, които човек получава при раждането си, а има и такива, които той придобива през целия си живот, опитвайки се в различни видове живот. Също така статусите са тези, които обществото приписва на човек, и такива, които той постига единствено чрез собствените си усилия и отдаденост.

Разпределете основния социален статус на човек и преминаващ. Например основният и универсален е статутът на човек, а вторият статус е статутът на гражданин на определена държава, в която индивидът живее. Списъкът с основните статуси може също да включва такива като:

 1. Съпружен статус на индивида;
 2. Икономическото състояние на индивида;
 3. Политическият статус на индивида;
 4. Религиозният статус на индивида.

Статусите могат да бъдат и епизодични, които възникват у човек в конкретна житейска ситуация. Те се променят много рязко и самият индивид може да не забележи, че е имал този статус в определен период от време. Това може да бъде статут на минувач или пациент, пътник или клиент, участник в стачка или посетител на събитие..

Задайте въпрос на специалисти и вземете
отговор след 15 минути!

Същността на социалната роля и нейните примери

Понятието за социална роля е пряко свързано с функцията, която индивидът трябва да изпълнява в обществото. Също така социалната роля зависи от правата и задълженията на индивида към хората около него..

Всъщност социалната роля е модел на поведение, фокусиран върху социалния статус, който се поддържа от индивид в конкретна общност и в конкретна социална ситуация..

Социалните роли могат да бъдат представени в няколко области на човешкия живот:

 1. Семейни и домакински социални роли;
 2. Професионални социални роли;
 3. Социални и политически роли;
 4. Ситуационни роли.

Нека разгледаме примери за социални роли, използвайки примера на училище. Съдържа учител, студенти, директор. В обществен смисъл учителят трябва да е осведомен по своя предмет, както и да може да го обясни, да предаде тези знания на учениците. В същото време той се подготвя и за всеки образователен урок, взискателен е или лоялен към учениците, като взема предвид техните характеристики и нужди. Учителят има определени задачи, той изпълнява възложените му функции, които определят спецификата на неговата дейност и професионалните умения като цяло. И от това колко добре е в състояние да изпълнява своите задължения и функции, зависи неговият социален статус и общата социална роля на индивида.

Ученикът е индивид, който ходи на училище, за да придобие определени знания и първични умения при провеждане на дейност. ученикът трябва да разбере, че докато е в училище, трябва да носи училищна униформа, да показва определени форми на поведение спрямо други ученици и учители. Целта на студента е да придобие знания, да може да го отрази на практика, да възприеме някои форми на живот и да ги възпроизведе в ежедневието.

Можем да проследим специално разнообразие от социални роли в юношеството, защото именно в този момент човек се опитва да разбере от какво всъщност се нуждае, какво е близо до него, какво може да улови интереса му и да задоволи нуждите му. Човек може да разбере за дълго време как са свързани помежду си, със своя социален статус, с престижа и реакцията на обществото към определени форми и начини на поведение.

В един и същ човек винаги могат да се комбинират различни роли, които или го правят хармонично развита личност, или предизвикват ролеви конфликт. В семейството човек поема ролите на баща и съпруг, в приятелска компания той също е тип риза, „душата на компанията“, по време на работа той може да бъде началник на отдел или отговорен служител, работещ в компанията. Всички тези роли винаги добавят по-цялостен образ, лични характеристики на човек. Като цяло много фактори от живота на човека зависят от социалните роли и социалния статус: неговият образователен и професионален статус, сигурност в семейното положение, желанието за саморазвитие и актуализация на личността му в съответствие с интересите и потребностите..

Днес социалните роли и социалните статуси се превръщат в най-важните обекти на социологическата наука. Изследователите им плащат по-голям интерес, тъй като в едно трансформиращо се общество ролите и статусите могат едновременно да се допълват и да си противоречат. Във всеки случай социалните роли и социалните статуси причиняват засилена изследователска активност, авторите предлагат разнообразни формулировки за дефиниране на тези понятия и за идентифициране на връзките между тези социологически категории..

Не намерих отговора
на вашия въпрос?

Просто пишете с това, което вие
е необходима помощ

Социална роля: какво е, какви са и как се проявяват, примери от живота

Мъдреците от Изтока казват, че човешкото съществуване е предопределено от съдбата. Сомерсет Могъм сравнява живота с театър, където всеки има предварително определена социална роля, но не всеки го играе като на бис.

Каква е вашата роля в обществото

Още от първите минути на раждане човек вече е подготвен за място в обществото. Как расте бебето се влияе от околната среда. Някои хора напълно се подчиняват на нормите на своя свят. Други - чрез поведение влизат в антагонизъм с него. Нито един индивид не остава извън системата.

съдържание

 1. Концепция в психологията
 2. Какви социални роли съществуват: списък
 3. Видове и видове
 4. Каква е социалната роля: характеристики
 5. Какви са социалните роли на индивида
 6. индивидуалност
 7. Социалната роля на гражданина: примери
 • Какво е статус
 • социален ролята на човека е
 • Накратко за основните социални роли на човек в обществото: примери от живота
 • Влияние върху развитието на личността
 • Какви са различните видове, свързани с
 • Теория на ролите
 • Ролево поведение и конфликти
 • Как да определите позицията си
 • заключение

  Обществото е огромна система, при която всеки човек заема определено място в зависимост от условията на взаимодействие. Вкъщи той може да бъде родител, син или дъщеря, на работа - шеф или служител, в училище - учител или ученик. Осъзнаването и приемането на тези изисквания включва избор на рационална стратегия за съществуване. Какво е това - социалната роля на човек, по-долу ще ви разкажа за неговото определение, видове и характеристики.

  Примери за социални статуси

  Ако се опитате да опишете с думи кой сте, получавате следното: вие сте ученик в осми клас, момче или момиче. Вие сте спортист и например играете футбол или плувате. Вие сте син или дъщеря, внук или внучка. Вие сте руски граждани. Тази верига вече е ясна по аналогия. За себе си можете да определите огромна серия от състояния, защото всеки от състоянията, които изброихме, предполага известна информация и определен модел на поведение, някои действия и някои очаквания към вас.

  Концепция в психологията

  Обществото е механизъм, който има сложен набор от правила и взаимоотношения, които са се развили по време на неговото развитие и представлява определен набор от ценности и нагласи. В този механизъм всеки е участник в съществуването на социална група. Затова му се налагат специфични очаквания - как трябва да се държи, в съответствие с възприятието на другите за правилното поведение.

  Какво е социална роля? През първата половина на XX век това качество се представя като система от норми, установени от обществото. В същото време той е определен и като игра, при която индивидът научава съответните закони и става част от обществото. Днес можем да кажем, че това е опит на индивида да комбинира индивида с онова, което се счита за общоприето..

  Така това е очакването на заобикалящата действителност, че човек, като носител на определен статус, ще коригира поведението си в съответствие с него..

  актьор

  Много от вас вероятно обичат филми. Поне всеки от вас е гледал поне един филм. Всички те имат актьори. И възниква въпросът, защо един и същи човек в различни филми може толкова лесно да се трансформира в различни хора. В един филм той играе положителен герой, в друг - отрицателен, а в третия филм по принцип е неутрален герой, играе ролята на камео, просто показва себе си, но от съвсем друга страна.

  Фиг. 1. Евгений Леонов в ролята на Егор Залетаев във филма "Не плачи!" ()

  Фиг. 2. Евгений Леонов като "асистент" Бели във филма "Господа на съдбата" ()

  Фиг. 3. Евгений Леонов като краля във филма "Обикновено чудо" ()

  В театралното изкуство се смята, че идеалният актьор ще бъде човекът, който е лишен от независима личност. Такъв човек няма свои собствени възгледи за живота, не се асоциира по никакъв начин сред хората около него. Този човек взема творба или сценарий, чете за героя, рисува себе си в този образ, предава го през себе си и след това играе живота на този човек. И тогава се получава ефектът на абсолютното възприятие, зрителят вярва на този герой, тревожи се за него, съчувства с него, плаче и се смее с него и дори започва да вярва в неговата реалност. Но това е само игра. Това от една страна е щастието на професионален актьор. От друга страна, нещастието се крие във факта, че човек, лишен от личност, индивидуалност, всъщност не е никой.

  Всъщност всички хора играят. Целият свят е театър. Проблемът на човек е, че той трябва да определи за себе си някаква роля и социален статус, който ще трябва да носи цял живот, а не по време на час и половина на филм или три часа на представление. Ето защо изборът на човек в живота трябва да бъде мъдър. В нашия живот въпросите за самоидентификация и търсене на смисъла на живота са най-важни.

  Какви социални роли съществуват: списък

  Животът на индивида е разнообразен. Поради многобройните си проявления класификацията има и огромно разнообразие от позиции..

  Първо, в йерархията на човешките взаимоотношения има разделение според:

  • полови характеристики: мъж, жена;
  • професия;
  • възрастова категория: дете, възрастен, възрастни хора.

  Второ, те могат да бъдат определени като обществени роли:

  • съпруг, съпруга, майка, баща;
  • лидер, лидер;
  • отхвърлен от обществото изгон;
  • домашен любимец и т.н..

  В механизма индивидът може да изпълни няколко социални роли. Те се разпространяват по официален начин или се появяват неочаквано в зависимост от житейските ситуации.

  Така според хартата, подписана на работното място, шефът ще очаква служителят да се придържа към конкретни правила, определени от компанията. А ежедневните явления правят индивида участник в събития, в които той дори не е мислил да участва.

  Видове и видове

  Целият комплекс може да бъде описан само с пет свойства:

  1. Възможна близост на човешките взаимоотношения. Подчинеността и нормите на общуване, установени от образователната организация, възникват между взаимодействието на учителя и ученика. Но съпрузите или приятелите са свързани много по-дълбоко..
  2. Метод на придобиване. Има изисквания, получени поради обстоятелства извън контрола на индивида: пол, възраст. Но има и такива, които човек постига, като положи усилия: позиция в службата, образование.
  3. Мащабът на проявените чувства по време на контакта на индивиди. Не е обичайно да се проявяват силни емоции в отношенията продавач-купувач или между колегите. Семейството е друг въпрос, при който емоционалното участие в живота на членовете му е по-значително..
  4. Условия на взаимодействие: присъствие или отсъствие. Готвачът в ресторанта трябва да приготви вкусна храна за клиентите, а полицаят трябва да осигури ред и да се увери, че хората спазват законите. Една жена от семейния кръг храни своето домакинство, но не е длъжна да прави това на официално ниво.
  5. Мотиви и намерения. Бизнесмен ръководи бизнеса си с цел печалба. Но ако такава задача бъде поставена от клирик, това ще бъде възприето негативно, тъй като обществото се очаква от него да действа безинтересно..

  Постигнат статус

  Това постига човек за себе си. Полагайки усилия, вземайки избор, работейки, учейки, всеки индивид в крайна сметка стига до определени резултати. Неговите успехи или неуспехи се отразяват в приписването на неговия заслужен статус от обществото. Лекар, режисьор, президент на компанията, професор, крадец, бездомник, бродяга.

  Почти всеки постигнат социален статус на човек има свои собствени знаци. Примери:

  • военните, служителите по сигурността, служителите на вътрешните войски - униформи и презрамки;
  • лекарите имат бели палта;
  • хора, които са нарушили закона - татуировки по тялото.

  Каква е социалната роля: характеристики

  Позициите, заети от дадено лице, се характеризират с четири фактора:

  1. Скала. Състоянието се определя от степента на междуличностни отношения. Вземете примера за взаимодействие на съпруг / съпруга. Между тях има много роли: чувства и задължения към съюза. От страна на професиите лекар-съпруга може да излекува съпруг, а съпругът на автомобилния механик може да оправи колата на другар. И ако дойдете в магазина за хранителни стоки, тогава мащабът на контакт между вас и продавача е доста тесен - получавате ви стоката и трябва да платите за нея.
  2. Метод на получаване. На тази основа социалните роли са тези, които се придобиват по естествен път или с помощта на усилията. Първите се определят автоматично и не зависят от нашите решения: пол, възрастова категория. Но за да станеш студент, отиваш в университет, бизнесмен - отваряш бизнес.
  3. Ниво на формалност. Позициите могат да бъдат строго регулирани от институциите или да останат независими. Отношенията на тесен социален кръг се считат за неформални, тъй като се основават на приятелска обич. Но между полицая и нарушителя контактът е залегнал в закона: решенията се вземат не в зависимост от чувствата, а според изискванията на закона.
  4. Социалните роли също са свързани с мотивацията. Товарачът иска да си купи собствена кола и затова работи по 12 часа на ден. А участниците в благотворителни акции се стремят да получат признание от обществото или да направят заобикалящата го реалност много по-добра. Всичко зависи от нуждите и намеренията на хората, от техните възгледи и ценности..

  Ролеви типове

  Когато става дума за ролево поведение, те обикновено говорят за социални роли, като обикновено наричат ​​всички роли, които човек играе в обществото. Но всъщност, заедно с правилните социални, има и междуличностни роли. Тези два вида се различават по много начини..

  Социални роли

  Социалните роли са стандартизирани и конвенционални. Думата „конвенционална“ в психологията обозначава много социални явления, които се формират в процеса на човешкото взаимодействие. „Конвенцията“ се превежда като „споразумение“ и не само ролите, но и нормите на поведение могат да бъдат конвенционални. Това, разбира се, не е за пряко споразумение, само в детската група за игра участниците му директно се съгласяват за правилата на играта.

  Обикновено конвенционалните норми или роли се формират за дълъг период от време, когато има подбор от поведенчески стереотипи, които са най-удобни и ефективни в груповите дейности. Тези стандарти се консолидират и подкрепят не само от общественото мнение и социалния контрол, но и от официалните документи или закони..

  Повечето социални роли в съвременното общество имат дълга история, но непрекъснато се появяват нови, които все още не са напълно оформени. Това се дължи на появата на нови области на дейност и следователно функции..

  Наред с просто социалните се отличават и социално-демографските роли: съпруг, съпруга, баща, майка, син, дъщеря, баба и пр. Те са по-малко стандартизирани и подкрепени не само от официалните закони, но и от обичаите и традициите. Между другото, мъжът и жената - половите роли - също се отнасят до социални роли. Техните функции и стереотипи на поведение в обществото до голяма степен са биологично обусловени..

  Междуличностни роли

  За разлика от безличните социални, междуличностните роли се свързват с индивидуалните характеристики на човек и неговото място в системата на междуличностните отношения. Тези роли също се регулират не от формални закони, а от емоционални връзки..

  Всяка междуличностна роля всъщност е уникална, но в условията на дългото съществуване на социалните групи протича процесът на тяхното типизиране. Тоест в общественото съзнание се формират определени стереотипни представи за съдържанието на някои междуличностни роли. Например във всеки клас има „първо красавица“, „лош човек“, „остроумен шут“, „крамер“ и др. Такива шаблони са близки до концепцията за „актьорска роля“.

  Въпреки факта, че междуличностните роли не са ясно определени, те са по-стабилни от социалните. В края на краищата социалните роли са свързани с функции и е достатъчно човек да промени своите функции в група, тъй като неговата роля ще се промени. Студент, след като завърши университет, може да стане учител, а дъщеря с възрастта да се ожени и да поеме ролята на съпруга, а след това и на майка.

  Промяната на междуличностната роля не е лесна, защото е обвързана с личността на индивида. И именно това трябва да се промени, ако не сте доволни от позицията в групата. Но дори и в този случай познатият образ на вашата роля ще остане с тези около вас дълго време. Така „първата красавица“ от 10-11 клас може да порасне и да стане доста посредствено момиче, но отношението към нея в класа ще остане. А забележителният остроумие и джистър, който забавлява съученици дълго време, може в крайна сметка да започне да се тежи от неговата роля. Той ще се радва да го промени, но това не работи - никой не го приема насериозно.

  Социалните роли, играни от един индивид, са разнообразни, тъй като човек е член на различни групи. Междуличностните роли се определят от индивидуални, лични качества, но те също могат да бъдат различни. И така, човек, който играе ролята на тиранин-тиранин в семейството, в компанията на приятели, може да бъде скромен, плах и дори страхлив „момче за поръчка“.

  Какви са обществените роли

  Позициите, които човек заема, се изразяват в неговите задължения или в очакване на подходящо поведение от него. Ако условията на съществуване в обществото са в хармония със системата на ценностите и възгледа на конкретен индивид, ще бъде лесно да се спазват „законите“. Но несъвместимостта на подобни нагласи може да доведе до конфликти и дори трагедии..

  Ярък пример за социално. роли - взаимодействие между родители и деца. Мама и татко трябва да отглеждат детето си, да го хранят, обличат, възпитават и да го поставят на крака. Това се сключва на формално ниво и се счита за общоприет факт..

  След лечението пациентът носи цветя, бонбони или други подаръци на своя лекар. Той не е длъжен да прави това, но това е неизказано правило, което се е развило в групи..

  За стабилно и успешно съществуване всеки трябва да е ясно запознат със собствената си позиция и да следва указанията. В моите консултации ще помогна да определя как да се държа в определена ситуация, за да изляза от нея като победител.

  Индивидът

  Индивидът е специфичен човек, като отделна част от механизма. Той е надарен със собствени характеристики, свойства и качества, които определят принадлежността му към Homo Sapiens.

  Това е безличен термин. Не включва пол, възраст или професионална категория. Но това не означава, че той не е включен в нито една социална група. Обществото също му налага очаквания. А именно как трябва да се държи човек в съответствие с общоприетите нагласи.

  индивидуалност

  В процеса на учене и адаптиране към живота всеки придобива лични свойства и качества, преминавайки в личен статус. В момента, в който спрете да правите това, което правят другите, и започнете сами да вземате решения и да поемате отговорност за тях, преминавате към ново ниво на умствено развитие..

  В същото време, когато прави избор, човек определя определени отговорности за себе си. Те винаги се оценяват от обществото, могат да бъдат одобрени от него или не. Например, такава роля като престъпник е малко вероятно да намери подкрепа сред другите..

  Но трябва да разберете, че конкретна позиция не определя подробно модела на поведение. Как се държи човек зависи от усвояването на дадено място, от интернализацията. Всичко това от своя страна е свързано с психологическите характеристики на индивида. По този начин заеманата позиция има определен набор от възможности, представени на индивида.

  Социалната роля на гражданина: примери

  Това е човек, който е част от държавата. Тя има всички права, предоставени й. Но в същото време се очаква да се съобразят със законите на дадена страна. Всички правила и свободи са посочени в законодателни актове, включително в Конституцията. Така например ние сме длъжни да плащаме данъци, да съхраняваме и да се грижим за природата и околната среда, да се грижим добре за природните ресурси.

  Теория на ролите

  Социалната роля е съвкупност от действия, извършвани от човек в социална система и имащ определен статус. Всеки социален статус предполага изпълнението на няколко социални роли.
  Ролеви набор - набор от роли, изпълнението на които е предопределено от едно състояние. Колкото по-високо е положението на човек в социалната йерархия, толкова по-висок е неговият социален статус и повече роли той трябва да изпълнява.

  Всяка роля има свой тип реализация на социалните отношения. Всяка роля от набора за ролеви игри има специфично поведение. Ролевият набор формира съвкупността от социални отношения. Предразположението, готовността за социални отношения се нарича отношение.

  При максимално сливане с роля се наблюдава идентификация на ролите, минимално или средно сливане води до отдалечаване от ролята. Ролевата идентификация е по-силна, висшето общество оценява статута.

  Наборът от роли, специфични за даден индивид, се определя от много фактори. Един от основните фактори е възрастта на човека. За периода на юношеството е присъщ ролевият посредник между ролята на детето и ролята на възрастен. Това поражда нестабилността на социалния статус. Младият мъж постепенно губи статута, осигурен от родителското семейство и започва да постига свой собствен статус, да овладява нови роли.

  Опитайте да помолите учителите за помощ

  Чисто ролево поведение е поведение, основано само на предписанията за роля и статус, които не се влияят от спецификата на ситуацията или от личните характеристики на субекта..

  Изпълнението на социална роля става по различни начини:

  • очакване на ролята, което предвижда поведението на индивида в зависимост от предписания статус и очаквания на хората около него;
  • ролево изпълнение, характеризиращо се с реалното поведение на индивида, което той корелира според неговия статус.

  Никога няма пълно припокриване между очакванията на ролите и представянето. В поведението на личността обаче и двата аспекта са от голямо значение..

  Социалната роля на човека до голяма степен се определя от това, което другите хора очакват от него. Обществото задава определен стандарт на поведение, а изпълнението на социална роля има личен характер.

  Това се случва именно във взаимодействие с обществото. Като дете човек се сблъсква с готови модели на поведение, наблюдава отношенията между родителите и с приятели и съседи. Така той придобива първия си опит от контакти, опитвайки ги върху себе си. Хлапето осъзнава себе си като член на обществото.

  социален ролята на човека е

  Говорейки за това определение, заслужава да се спомене неговата структура:

  Регистрирайте се за консултация

  • очакване на ролята;
  • ролево изпълнение.

  Абсолютното равенство никога не се постига между тези характеристики. Обществото полага надеждите си върху индивида, а начинът, по който той изпълнява задълженията си, зависи от психологическите характеристики и ценностна система. Публичното място не създава подробен модел на действия и действия. Позицията предоставя комплекс от възможности. И начинът, по който ги използва, представлява процеса на социализация и развитие в рамките на системата..

  Социална роля и статус: начини на взаимодействие

  В структурата на личността ролите и статусите са тясно преплетени. Те позволяват на човек да решава различни социални проблеми, да постига цели и да удовлетворява изискванията. Социалната роля и статутът на индивид в дадена група са важни за мотивирането й да работи. Искайки да повиши статуса, човек започва да учи, да работи, да се усъвършенства.

  Групите са динамична цялост и винаги има възможност за преразпределение на статусите. Човек, използващ обхвата на своите роли, може да промени статуса си. И обратно: промяната му ще доведе до промяна в ролевия комплект. Социалната роля и статутът на индивида в групата може да се опише накратко като движещата сила на индивида по пътя към самореализация и постигане на целите.

  Накратко за основните социални роли на човек в обществото: примери от живота

  Научаването как да следвате правилата започва от ранна детска възраст:

  1. Родителите учат детето какво може и какво не може да се направи, как да се държи в различни ситуации и с различни хора: мама и татко, възрастни, приятели.
  2. Децата придобиват представа за поведението, специфично за пола. Едни и същи действия предизвикват различни реакции. Ако едно момиче започне да плаче, тогава тя се успокоява и в този случай момчето е обяснено, че бъдещият мъж не трябва да прави това..
  3. С възрастта бебето развива ролята на ученик в училище, на приятел, член на секцията.
  4. След дипломирането си всеки поема очакванията на своята професия: журналист, лекар, шофьор.

  Ролеви конфликт

  Несъответствия между носителите на роли възникват или поради несъответствие на очакванията, или защото една роля напълно изключва другата. Младият мъж повече или по-малко успешно играе ролята на син и приятел. Но приятели извикват човека на дискотеката, а родителите му изискват той да остане у дома. Детето на лекар от линейка се разболяло и лекарят бил спешно извикан в болницата, тъй като се случило природно бедствие. Съпругът иска да отиде на дачата, за да помогне на родителите си, а съпругата си резервира билет до морето, за да подобри здравето на децата.

  Разрешаването на ролеви конфликти не е лесно. Участниците в конфронтацията трябва да определят коя роля е по-важна, но в повечето случаи компромисите са по-подходящи. Тийнейджърът се връща от партито рано, лекарят оставя детето си с майка си, баба или бавачка, а съпрузите се договарят за условията на участие в работа в лятна вила и време за пътуване с цялото семейство.

  Понякога разрешаването на конфликта се превръща в изход от ролята: смяна на работа, прием в университет, развод. Най-често човек осъзнава, че е надраснал тази или онази роля или това е станало за него бреме. Промяната на ролите е неизбежна, тъй като детето расте и се развива: бебе, дете, предучилищна възраст, ученик в началното училище, юноша, младежта, възрастен. Преходът към ново възрастово ниво се осигурява от вътрешни и външни противоречия.

  Влияние върху развитието на личността

  Овладяването на нова позиция в обществото влияе радикално на индивида. Колкото повече позиции изпълнява, толкова повече се адаптира към живота в обществото. Има два фактора за преподаване на нова „позиция“: технически и семантичен. Първият включва как човек възприема и овладява своите отговорности. Второто е отношението му към надеждите, възложени на него.

  Във всеки случай през целия живот индивидът поема нови роли, свързани с възрастта, професията и междуличностните отношения. А степента на потапяне в ролята зависи от личния растеж или деградацията.

  Значението на термина и общите характеристики

  Самата дума „статус“ датира от древен Рим. Тогава тя беше по-скоро правна конотация, а не социологическа и обозначаваше правния статут на всяка организация..

  Сега социалният статус е положението на човек в определена група и обществото като цяло, което му дава определени права, привилегии и отговорности по отношение на други членове.

  Той помага на хората да си взаимодействат по-добре помежду си. Ако човек с определен социален статус не изпълнява задълженията си, тогава той ще бъде отговорен за това. Така че предприемач, който шие дрехи по поръчка, ако срокът е пропуснат, ще плати неустойка. Освен това репутацията му ще бъде повредена..

  Примери за социалния статус на един човек - ученик, син, внук, брат, член на спортен клуб, гражданин и т.н..

  Това е определена характеристика на човек според неговите професионални качества, материално и семейно положение, възраст, образование и други критерии..

  Човек може едновременно да влиза в няколко отбора едновременно и съответно да играе не една, а много различни роли. Затова те говорят за набори от статус. Всеки човек го има уникален и индивидуален.

  Ролево поведение и конфликти

  „Ролева същност“ е механизмът на индивида и неговата структура. Така дейността му се определя преди всичко от социалния статус и предписаните задължения. Но често изпълнението на нечий репертоар е съпроводено с трудности. Не всички действия са лесни за хората. В процеса човек може да изпита напрежение, свързано с трудности при изпълнение на очакванията на другите или с несъответствие между вътрешни възгледи и ценности с тях..

  Често две или повече роли могат да бъдат несъвместими една с друга. Например женен студент трябва да отговаря на изискванията на съпруга и студент. Напрежението може да се облекчи по няколко начина. Едно от тях е рационализацията. Това е защита срещу негативно възприемана ситуация чрез най-желаните нагласи. Например американските търговци на роби твърдо вярват, че всички индивиди са равни. Но робите са собственост, така че не бива да мислите за тяхното положение. Явлението в очите им се появява така, че напрежението в ролите изчезва.

  Вторият метод е раздялата. В историята има много графични илюстрации, когато жестоките владетели се показаха като образцови и любвеобилни съпрузи и бащи. Това „прераждане“ също помага за намаляване на конфликта..

  Престиж

  Важна роля в съдбата на хората играе такова понятие като престиж (и положителен, от гледна точка на мнозинството, социален статус). Лесно можем да намерим примери във въпросника, който студентите от всички старши класове пишат преди да постъпят във висши учебни заведения. Често правят своя избор въз основа на престижа на определена професия. В наши дни малко момчета мечтаят да станат астронавт или пилот. И веднъж това беше много популярна професия. Те избират между адвокати и финансисти. Така че времето ни диктува.

  Заключение: човек се развива като личност в процеса на овладяване на различни социални статуси и роли. Колкото по-ярка е динамиката, толкова по-адаптиран към живота ще стане индивидът..

  Как да определите позицията си

  Това е доста лесно да се направи. Достатъчно е да се опитате да се „впишете“ в системата на отношенията с обществото. Не забравяйте, че концепцията започва там, където са налице конкретни отговорности:

  • От децата се изисква да се подчиняват на родителите си, а възрастните са длъжни да помагат на децата..
  • Пешеходецът трябва да взема предвид сигналите за движение, да ходи по пешеходната част, а водачът да спазва правилата за движение, предложени от закона.
  • Студентът е длъжен да посещава лекции, да води сесии и да се държи правилно в класната стая.
  • Очаква се приятел да подкрепи, да сподели хобита и интереси.

  Поради разнообразието от роли, индивидът трябва постоянно да променя модела на собственото си поведение. Така че, професор в университета трябва да бъде строг и всезнаещ и когато се прибере вкъщи и се превърне в съпруг / съпруга и баща, той проявява грижа и любов. Тези изисквания са противоречиви и често за мнозина е трудно да изпълнят 100% от позициите си..

  йерархия

  Обществото постоянно оценява значението на този или онзи статус и въз основа на това изгражда йерархия на разпоредбите.

  Оценките зависят от полезността на бизнеса, с който човек се занимава, и от системата от ценности, възприета в културата. Престижният социален статус (примери: бизнесмен, директор) е високо оценен. На върха на йерархията е общ статус, който определя не само живота на човек, но и позицията на близки до него хора (президент, патриарх, академик).

  Ако някои състояния са необосновано подценявани, а други, напротив, прекомерно високи, тогава те говорят за нарушение на баланса на състоянието. Тенденцията да го загубите застрашава нормалното функциониране на обществото.

  Йерархията на състоянията също е субективна. Човек сам определя кое е по-важно за него, в какъв статус се чувства по-добре, какви ползи той получава от това да бъде в определена позиция..